Shell Script İle Metni Şifrele & Çöz Kriptolama Aracı Yapımı

Merhabalar, Shell Script İle Metni Şifrele & Çöz Kriptolama Aracı Yapacağız.

.SH Dosyamızı Oluşturalım. touch cryp.sh

Oluşturduğumuz .SH dosyasını Düzenleyelim. nano cryp.sh nano Editör Açıldığında şu kodları yazalım.

#!/bin/bash

RED='\033[0;31m'
GREEN='\033[0;32m'
NC='\033[0m'

encrypt() {
  local text=$1
  local encrypted_text=$(echo "$text" | tr 'A-Za-z' 'N-ZA-Mn-za-m')
  
  echo -e "${RED}Şifreli metin: $encrypted_text${NC}"
}

decrypt() {
  local encrypted_text=$1
  local decrypted_text=$(echo "$encrypted_text" | tr 'N-ZA-Mn-za-m' 'A-Za-z')
 
  echo -e "${GREEN}Çözülmüş metin: $decrypted_text${NC}"
}

echo "Metni şifreleme ve çözme uygulamasına hoş geldiniz!"

while true; do
  echo ""
  echo "1. Metni Şifrele"
  echo "2. Metni Çöz"
  echo "3. Çıkış"

  read -p "Bir seçenek girin [1-3]: " choice

  case $choice in
    1)
      read -p "Metni girin: " plaintext
      encrypt "$plaintext"
      ;;
    2)
      read -p "Şifreli metni girin: " ciphertext
      decrypt "$ciphertext"
      ;;
    3)
      echo "Çıkış yapılıyor..."
      exit 0
      ;;
    *)
      echo "Geçersiz seçenek. Tekrar deneyin."
      ;;
  esac
done

Bu script, kullanıcıya metni şifreleme ve çözme seçenekleri sunar. Kullanıcı, metni şifrelemek veya çözmek için ilgili seçeneği seçer ve gerekli girdileri yapar. Şifreleme işlemi, metindeki harfleri belirli bir kaydırma miktarıyla değiştirerek gerçekleştirir (Caesar şifreleme yöntemi olarak da bilinir).
Elbette İsteyenler Algoritmayı SHA yada MD5 veya AES Gibi Kripto Protokollerinide Kullanabilirler.

CTRL+O ile Kayıt Edelim CTRL+X İle Editörden Çıkalım.
.SH Dosyamıza İzin verelim sudo chmod +x cryp.sh
Şimdi de Çalıştıralım ./cryp.sh

https://github.com/cektor/crypter