Shell Script İle Ağ Donanım Kontrol Aracı Yapımı

Merhabalar, Shell Script İle Ağ Donanım Kontrol Aracı Yapacağız.

.SH Dosyamızı Oluşturalım. touch nettoogle.sh

Oluşturduğumuz .SH dosyasını Düzenleyelim. nano nettoogle.sh nano Editör Açıldığında şu kodları yazalım.

#!/bin/bash

# Wifi'yi açma/kapama
toggle_wifi() {
  local wifi_status=$(nmcli radio wifi)

  if [ "$wifi_status" == "enabled" ]; then
    nmcli radio wifi off
    echo "Wifi kapatıldı."
  else
    nmcli radio wifi on
    echo "Wifi açıldı."
  fi
}

# Bluetooth'u açma/kapama
toggle_bluetooth() {
  local bluetooth_status=$(nmcli radio bluetooth)

  if [ "$bluetooth_status" == "enabled" ]; then
    nmcli radio bluetooth off
    echo "Bluetooth kapatıldı."
  else
    nmcli radio bluetooth on
    echo "Bluetooth açıldı."
  fi
}

# Ethernet'i açma/kapama
toggle_ethernet() {
  local ethernet_status=$(nmcli networking connectivity)

  if [ "$ethernet_status" == "full" ]; then
    nmcli networking off
    echo "Ethernet kapatıldı."
  else
    nmcli networking on
    echo "Ethernet açıldı."
  fi
}

# Konumu açma/kapama
toggle_location() {
  local location_status=$(gsettings get org.gnome.system.location enabled)

  if [ "$location_status" == "false" ]; then
    gsettings set org.gnome.system.location enabled true
    echo "Konum açıldı."
  else
    gsettings set org.gnome.system.location enabled false
    echo "Konum kapatıldı."
  fi
}


# Ana döngü
while true; do
  echo ""
  echo "1. Wifi Aç/Kapat"
  echo "2. Bluetooth Aç/Kapat"
  echo "3. Ethernet Aç/Kapat"
  echo "4. Konum Aç/Kapat"
  echo "5. Çıkış"

  read -p "Bir seçenek girin [1-5]: " choice

  case $choice in
    1)
      toggle_wifi
      ;;
    2)
      toggle_bluetooth
      ;;
    3)
      toggle_ethernet
      ;;
    4)
      toggle_location
      ;;
    5)
      echo "Çıkış yapılıyor..."
      exit 0
      ;;
    *)
      echo "Geçersiz seçenek. Tekrar deneyin."
      ;;
  esac
done

shell script kullanarak wifi, bluetooth, ethernet ve konumun açılıp kapatılmasını sağlayan bir araç örneği bulunmaktadır. Bu script, nmcli komutunu kullanarak ağ yönetimini gerçekleştirir.

CTRL+O ile Kayıt Edelim CTRL+X İle Editörden Çıkalım.
.SH Dosyamıza İzin verelim sudo chmod +x nettoogle.sh
Şimdi de Çalıştıralım ./nettoogle.sh

https://github.com/cektor/nettoogle