Shell Script İle PID Kullanarak Basit Bir Görev Yöneticisi Yapımı

Merhabalar, Özellikle Server ve Masaüstü Ortamı Kullanılmayan Sistemler, Çalışan Görevleri Kapatmaya Yarayan PID Kill Aracı Yapacağız.

.SH Dosyamızı Oluşturalım. touch task.sh

Oluşturduğumuz .SH dosyasını Düzenleyelim. nano task.sh nano Editör Açıldığında şu kodları yazalım.

#!/bin/bash

#Bu satır, "Çalışan Aktif Uygulamalar:" metnini ekrana yazdırır. Kullanıcıya hangi uygulamaların listeleneceğini belirtir.
echo "Çalışan Aktif Uygulamalar:"

#Bu komut, ps komutunu kullanarak çalışan uygulamaların PID (Process ID) ve komut adını listeler
ps -eo pid,comm --sort=start_time

#Bu satır, kullanıcıdan kapatmak istediği uygulamaların PID'lerini virgülle ayırarak girmesini bekler. Kullanıcının girdiği değer pids değişkenine atanır.
read -p "Kapatmak istediğiniz uygulamaların PID'lerini virgülle ayırarak girin: " pids

#Bu satır, IFS (Internal Field Separator) değişkenini ayarlayarak girdiyi virgüllerle ayırır ve pid_array dizisine atar. Kullanıcının girdiği PID'ler bu dizide saklanır.
IFS=',' read -ra pid_array <<< "$pids"

#Bu döngü, pid_array dizisindeki her bir PID için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirir.
for pid in "${pid_array[@]}"; do

#Bu komut, belirtilen PID'ye sahip uygulamayı sonlandırır. kill komutu, belirtilen PID'ye bir sinyal gönderir ve varsayılan olarak uygulamayı sonlandırır.  
  kill "$pid"

#Bu satır, kapatılan uygulamanın PID'sini ekrana yazdırır.
    echo "PID $pid kapatıldı."
done

CTRL+O ile Kayıt Edelim CTRL+X İle Editörden Çıkalım.
.SH Dosyamıza İzin verelim sudo chmod +x task.sh
Şimdi de Çalıştıralım ./task.sh

https://github.com/cektor/taskiller