Shell Script ile Web IP Tracker Yapımı

Merhabalar, Shell Script ile Web IP Tracker Yapacağız…

.SH Dosyamızı Oluşturalım. touch web.sh

Oluşturduğumuz .SH dosyasını Düzenleyelim. nano web.sh nano Editör Açıldığında şu kodları yazalım.

#!/bin/bash

while true; do
 clear
 echo "Web sitesi adresini girin (örnek: google.com):"
 read website

 if [ "$website" = "q" ]; then
  break
 fi

 ip=$(dig +short $website)

 if [ -z "$ip" ]; then
  echo "IP adresi bulunamadı."
 else
  echo -e "\e[1m\e[33m$website\e[0m Web sitesinin IP adresi: \e[1m\e[32m$ip\e[0m"
 fi

 read -n 1 -s -r -p "Devam etmek için herhangi bir tuşa basın..."
done

CTRL+O ile Kayıt Edelim CTRL+X İle Editörden Çıkalım.
.SH Dosyamıza İzin verelim sudo chmod +x web.sh
Şimdi de Çalıştıralım ./web.sh