Python ile Geçici Dosyaları ve Çöp Dosyalarını Temizleme Aracı Yapımı (windows için)

Python kullanarak Windows için geçici dosyaları ve çöp dosyalarını temizleme aracı yapmak için aşağıdaki örneği kullanabilirsiniz:

Bu Görselde Bulunan Kodlar ÖRNEKTİR. Aşağıda Bulunan Kodlarla İlgisi Yoktur.
import os
import shutil

def clean_temp_files():
  temp_folder = os.environ.get('TEMP')
  if temp_folder:
    print(f"Geçici dosyalar temizleniyor: {temp_folder}")
    for root, _, files in os.walk(temp_folder):
      for file in files:
        file_path = os.path.join(root, file)
        try:
          os.remove(file_path)
        except Exception as e:
          print(f"Hata: {e}")

  recycle_bin = os.path.expanduser("~\RecycleBin")
  if os.path.exists(recycle_bin):
    print(f"Çöp dosyaları temizleniyor: {recycle_bin}")
    try:
      shutil.rmtree(recycle_bin)
    except Exception as e:
      print(f"Hata: {e}")

  print("Temizleme tamamlandı.")

clean_temp_files()

Bu Python script’i, os ve shutil kütüphanelerini kullanarak geçici dosyaları ve çöp dosyalarını temizler.

 • os.environ.get('TEMP') ile geçici dosyaların bulunduğu dizini alır.
 • os.walk() ile geçici dosya dizini içindeki tüm alt dizinleri ve dosyaları dolaşır.
 • os.remove() ile her bir dosyayı siler.
 • os.path.expanduser("~\RecycleBin") ile çöp dosyalarının bulunduğu dizini alır.
 • shutil.rmtree() ile çöp dosya dizinini ve içeriğini tamamen siler.

Script’i çalıştırdığınızda, geçici dosyalar ve çöp dosyaları temizlenecektir. Her işlem tamamlandığında ilgili mesajlar ekrana basılacaktır.

Not: Script’i çalıştırmadan önce, çöp dosyalarının bulunduğu dizinin gerçek yolunu doğrulayın veya gerektiğinde güncelleyin. Ayrıca, script’i yönetici olarak çalıştırmanız gerekebilir, çünkü bazı dosyalar veya dizinler izinlere tabi olabilir.

https://github.com/cektor/cleaning