Shell Script İle IP Scanner Yapımı

Merhabalar, Öncesinden Port Scanner yapmıştık Şimdi de IP Scanner Yapalım.

.SH Dosyamızı Oluşturalım. touch ip_scanner.sh

Oluşturduğumuz .SH dosyasını Düzenleyelim. nano ip_scanner.sh nano Editör Açıldığında şu kodları yazalım.

#!/bin/bash

# Kullanıcıdan tarama yapmak istediği IP aralığını girmesini isteyelim
echo "Taramak istediğiniz IP aralığını girin (örneğin, 192.168.1): "
read ip

# IP aralığını taramak için döngü kullanalım
for (( i=1; i<=254; i++ ))
do
  # IP adresini oluşturalım
  ip_address="$ip.$i"

  # IP adresini ping ile kontrol edelim
  ping -c 1 -W 1 $ip_address > /dev/null 2>&1

  # Ping başarılıysa, IP adresini ekrana yazdıralım
  if [ $? -eq 0 ]; then
    echo "Aktif IP: $ip_address"
  fi
done

CTRL+O ile Kayıt Edelim CTRL+X İle Editörden Çıkalım.
.SH Dosyamıza İzin verelim sudo chmod +x ip_scanner.sh
Şimdi de Çalıştıralım ./ip_scanner.sh